Om Advokatfirmaet Kim Pedersen

Kim Pedersen

Født 1952

Juridisk kandidat fra Aarhus Universitet 1978, advokatbestalling 1982, møderet for landsret 1989, LL.M 1986 (Vrije Universitet Brussel).

Undervist bl.a. ved Aarhus Universitet i familie- og arveret, civilproces og fogedret, proces, og strafferet, statsforvaltningsret og ved Handelshøjskolen i Aarhus i erhvervsret, international handelsret, civilproces og fogedret, selskabsret.

Primære arbejdsområder og kompetencer, herunder

Familie- og arveret, fx ægtepagt/testamente, dødsbobehandling, ugifte samlevende og boligrådgivning.

Generel erhvervsrådgivning, herunder

Kontraktsret, inkasse, insolvensret / akkord / betalingsstandsning / konkurs, tvangsauktion, retssager, selskabsret, virksomhedsoverdragelse.

Strafferet

Økonomisk kriminalitet.