Dødsbobehandling

Ekspedition af dødsboer, bl.a. opgørelse af åbningsstatus efter proklamafristens udløb på baggrund af anmeldte krav fra kreditorer og indhentelse af oplysning om, hvilke aktiver i form af fast ejendom, indestående i bank, depoter, indbo mv., som afdøde havde. Vurdering og eventuelt salg af aktiver. Kontakt til skifteret, SKAT og arvinger og udarbejdelse af boopgørelse på baggrund af de indhentede oplysninger, arveloven og eventuelt testamente.