Demens – ældrerådgivning

Rådgivning om retstilstanden i tilfælde af demens og forebyggelse af de problemer, der opstår før vedkommende mangler evnen til at handle fornuftsmæssigt. Hvem skal tage sig af økonomiske og personlige spørgsmål – hvem har personen tillid til?