Velkommen til min hjemmeside

Jurabøger

Advokatfirmaet Kim Pedersen blev etableret i 1992 og yder rådgivning såvel til private som til erhvervslivet både lokalt og ude i landet herunder også inden for området økonomisk kriminalitet

Advokatfirmaet Kim Pedersen er et mindre firma, hvor der lægges vægt på den personlige kontakt med klienten. Firmaets størrelse hindrer dog ikke, at det kan beskæftige sig med sager af en vis størrelse. Største sag i firmaet har været en retssag om økonomisk kriminalitet om 800 mio. kr., der forløb over 150 dage.

Firmaet afholder fortrinsvis møder hos klienten og træffes derfor kun efter forudgående aftale. Ved klienten vil der være mulighed for at skaffe nødvendige dokumenter og forklaringer til brug for sagsbehandlingen.

I tilfælde af at der er behov for specialiseret viden, tages der i samråd med klienten kontakt til ekstern rådgivning med henblik på at opnå det optimale resultat af sagsbehandlingen.